Søgne kommune
Søgne kommune, hode.gif (4KB)
Tlf 38 05 55 55 - Faks 38 05 55 16 - Tangvall - 4640 Søgne
Strandnellik
Kommuneblomst
strandnellik


1-1p-gronn.GIF (41 bytes)
Biblioteket

klar-pt.gif (46 bytes)

Bruk helst min.
800 x 600 pixler


VELKOMMEN TIL SØGNES VEVSTED!

På dette vevstedet har vi litt informasjon om kommunen, men først og fremst ligger Søgne bibliotek sine vevsider her. Dessuten har vi noen   interessante og nyttige pekere.

1-1p-gr.GIF (41 bytes)

Presentasjon av Søgne kommune
klar-pt.gif (46 bytes)
Søgne kommune ligger geografisk plassert mellom Kristiansand og Mandal kommune i Vest-Agder. Kommunen er fylkets minste i areal, kun 148 km2. Folketallet er i sterk vekst. Kommunen passerte 8.500 innbyggere ved inngangen til 1998, og har prosentvis den sterkeste veksten i fylket. Kommunen er kjent for den fine skjærgården som trekker mange turister sommerstid. Uthavnen Ny-Hellesund, som bl.a. har hellevardene som er illustrert i kommunevåpenet, er nasjonalt kjent.
klar-pt.gif (46 bytes)Kommunens administrasjonssenter ligger på Tangvall, nær E-39. Ordføreren i Søgne heter Anne Berit Andersen som representerer Høyre. Kommunestyret består av 25 representanter fra 8 partier. Høyre er det største partiet i kommunestyret.
klar-pt.gif (46 bytes)Under kommunestyret er det 4 hovedutvalg som innstiller direkte til kommunestyret. I utvalgene er det generelt et flertall av kommunestyremedlemmer. Disse 4 hovedutvalgene heter: plan- og økonomiutvalget, helse- og omsorgsutvalget, drift- og næringsutvalget og oppvektst- og kulturutvalget.
klar-pt.gif (46 bytes)Den øverste administrative leder er rådmann Jahn A. Stray. Kommunens administrative organisasjon her en etatsvis oppbygging. Dette er: tekninsk etat, pleie- og omsorgsetaten, sosialetaten, kulturetaten, helseetaten og oppvekstetaten.

Til toppen av siden
1-1p-gronn.GIF (41 bytes)

Her er noen interessante og nyttige pekere:
klar-pt.gif (46 bytes)
pil-h-gr.gifFruen fra havet (Sol fra Søgne. Historisk museum, Universitetes
klar-pt.gif (46 bytes)oldsaksamling i Oslo)
pil-h-gr.gifStrandnellik (svensk informasjon fra Naturhistoriska riksmuseet)
pil-h-gr.gifDestinasjon Sørlandet
pil-h-gr.gifLedige stillinger (Arbeidsmarkedsetaten sine sider)
pil-h-gr.gifKommunenes informasjonstjenesterTil toppen av siden
1-1p-gr.GIF (41 bytes)
Biblioteket
1-1p-gr.GIF (41 bytes)

Opprettet: 08.01.98  pil-v-gr.GIF (134 bytes)pil-h-gr.gif  Sist oppdatert: 26.04.98
Vev-ansvar: sogne@telepost.no